logo
Efektyvūs reklamos sprendimai

Maketavimo paslaugos

Google Ads reklama

Socialinių tinklų administravimas

Rinkodaros paslaugos

Spaudos gamyba

Susisiekite su mumis

+370 683 12899

Top

Privatumo politika

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, įrenginį iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Kontaktinius duomenis tikslu susisiekti dėl Jūsų pateiktos užklausos: vardą, kontaktinį telefono numerį bei el. pašto adresą.

Slapukai

Mes naudojame Google Analytics bei Facebook Analytics šios interneto svetainės analizei. Šie įrankiai generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose.

Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html .

Facebook privatumo politika prieinama čia: https://www.facebook.com/policy.php .

Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant ir www.pozityvusefektas.lt .

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

  • Interneto svetainei administruoti;
  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
  • Susisiekti su Jumis dėl aktualių pasiūlymų pateikimo;

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokioms trečiosioms šalims nesusijusioms su mūsų teikiamų paslaugų kokybės ir veiklos užtikrinimu. Informaciją apie Jus galime atskleisti:

  • Mūsų darbuotojams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  • Tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • Siekiant apginti savo teises ar interesus.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Politikos pakeitimai

Mes be atskiro įspėjimo galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Duomenų politikos atnaujinimo data matysite šio aprašo apačioje.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

Teisė susipažinti su duomenimis ir jų koregavimas

Jūs turite teisę susipažinti su naudojamais savo asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

  • duomenų tvarkymo tikslai;
  • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
  • jei duomenys bus renkami ne tiesiogiai iš Jūsų, visa turima informacija apie jų šaltinius.

Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu per paskutinius vienerius metus. Pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome kreiptis į mus el. pašto adresu [email protected]. Gavus susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą ir rezultatus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės ar pateiktos užklausos.

 

MB „Pozityvus Efektas”

A.P.Kavoliuko 2A-175, Vilnius

Įmonės kodas: 303117652

El. p.: [email protected]